Szkoła Podstawowa nr 3

im. Henryka Sienkiewicza w Żarach

Get Adobe Flash player

VII WOJEWÓDZKI KONKURS DLA MŁODZIEŻY - POZNAJEMY OJCOWIZNĘ KRESOWĄ I BUDUJEMY MAKIETY ZABYTKÓW KRESOWYCH

 Początki odbudowy i zagospodarowania przez Kresowian Łużyc,
Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska i Pomorza

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VII Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym dla Młodzieży „Poznajemy Ojcowiznę Kresową i Budujemy Makiety Zabytków Kresowych” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o historii, kulturze, życiu społecznym, polskim dziedzictwie narodowym Kresów, budowanie więzi międzypokoleniowych, kształtowanie postaw patriotycznych oraz szacunku i tolerancji wobec innych narodów i kultur. Temat tegorocznego konkursu to- Początki odbudowy i zagospodarowania przez Kresowian Łużyc, Ziemi Lubuskiej, Dolnego Śląska i Pomorza.

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. Z naszej szkoły udział wzięło 4 uczniów: Kacper Błaszczyszyn, Nikola Szarata, Julia Gubała i Aleksandra Ślipko. Opiekunem prac literackich i makiety była p. Agnieszka Lipińska.