Szkoła Podstawowa nr 3

im. Henryka Sienkiewicza w Żarach

Get Adobe Flash player

Materiały do pobrania:

Spotkanie z dyrektorem

Serdecznie dziękujemy rodzicom za uczestnictwo w spotkaniu z dyrekcją szkoły. Celem takiego spotkania było rozwianie wątpliwości rodziców, odnośnie ścieżki edukacyjnej dzieci. Rodzice mieli szanse na indywidualne rozmowy z wychowawcami, dyrekcją oraz psychologiem szkolnym. W trakcie zebrania poruszone zostały najpilniejsze kwestie merytoryczne.

Za obsługę dziękujemy:

Sala weselna - Nowy Sącz,
ul. Zygmuntowska 17
33-300 Nowy Sącz
http://zygmuntowska.pl/

Moje dziecko w przedszkolu i szkole - poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi