Szkoła Podstawowa nr 3

im. Henryka Sienkiewicza w Żarach

Get Adobe Flash player

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowodobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają...

Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał...

Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się pilnował porządku

i praworządności...

To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych

i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...

Janusz Korczak (1878-1942), pedagog, pisarz


Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie i wszyscy oni mogą wpływać na to, co się dzieje w szkole. Kilkuset uczniów nie może jednak rządzić naraz - aby samorząd sprawnie funkcjonował, trzeba wyłonić władze, czyli przedstawicieli uczniów, którzy będą działać w imieniu kolegów i reprezentować ich interesy. Wybory do władz samorządowych powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami demokracji - muszą, więc być wolne, równe i tajne.

Władze samorządowe to:

  • Rada Samorządu (podejmuje najważniejsze decyzje, uchwala budżet, powołuje komisje, na przykład wyborczą);
  • Zarząd, na czele którego stoi zwykle przewodniczący (na bieżąco kieruje pracą samorządu, reprezentuje go na zewnątrz).

Wycieczki organizowane przez Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej wraz z pomocą opiekuna, zorganizował nocleg dla grupy zorganizowanej Jura Krakowsko-Częstochowska, podczas wycieczki klasowej, mającej na celu zapoznanie dzieci z bogactwem przyrodniczym południowej Polski.

Zamek w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, mieszczący się w pobliżu Pensjonatu Wikarek M. Gospodarstwo agroturystyczne