Szkoła Podstawowa nr 3

im. Henryka Sienkiewicza w Żarach

Get Adobe Flash player

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ROK SZKOLNY 2013/2014


Przewodnicząca  - Monika Pieklik

Z-ca przewodnicz. – Natalia  Stefańska

Sekretarz – Klaudia Lewandowska

Skarbnik – Klaudia Biskowska

Poczet sztandarowy:         Poczet flagowy:

1.  Patryk Gawłowicz                  1.  Mateusz Słowik

2.  Natalia Stefańska                 2. Laura Gruszczyńska

3.  Agata  Brzościkowska           3.  Magdalena Szewczyk  


Prowadzenie apeli: Monika Pieklik

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Elżbieta Grzech i Bogusława Plaszczyk